OBI er opplæringskontoret for byggfagene i Trøndelag. Vi håndterer all organisering og administrasjon av lærlingeordningen, og følger lærlingen helt frem til fag-/svennebrev.