Bli medlemsbedrift

Hvorfor bli medlemsbedrift?

Opplæringskontoret tar alt det administrative rundt læreforholdet, i tillegg får dere:

  • Tilgang til dokumentasjonsverktøy for lærling, papirbasert eller digitalt
  • Gratis kurs til lærlingene f.eks. personløfter/lift, HMS, stropping/signalgiving og fagretta kurs/fagdager
  • Oppfølgingsbesøk minimum to ganger pr. år, oftere på forespørsel
  • Gratis teoribøker til lærlingen
  • Hjelp til tilrettelegging av læretida for lærlinger som ikke følger vanlig løp
  • Mulighet for bedrift og lærling til å delta i internasjonale program, f.eks. kan lærlinger ta deler av læretiden i annet europeisk land
  • Ved kursbehov er vi behjelpelig med å finne kurstilbydere

 

Fyll ut vårt registreringsskjema, og dere vil bli kontaktet.

 

 

Norge trenger flere dyktige fagarbeidere. Ta samfunnsansvar, ansett lærling du også!