OBI samarbeider tett med bedrifter, skoler og det offentlige. Sammen sørger vi for økt rekruttering til våre 22 fagområder. Kontakt oss dersom du har spørsmål!Marthe Røli Korneliussen

Daglig leder

982 84 441

marthe@obi-sa.no


Liv Grindberg

Fagansvarlig kontor og økonomi

934 31 427

liv@obi-sa.no


Marit Helen Bjørum

Opplæringsrådgiver

907 74 897

marit@obi-sa.no


Nils Inge Bjørklund

Opplæringsrådgiver

909 39 579

nils@obi-sa.no


Tommy Berg

Opplæringsrådgiver

413 01 188

tommy@obi-sa.no

Vårt mål er å gi lærlingene en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere.