OBI samarbeider tett med bedrifter, skoler og det offentlige. Sammen sørger vi for økt rekruttering til våre 22 fagområder. Kontakt oss dersom du har spørsmål!Nils Inge Bjørklund

Daglig leder

909 39 579

nils@obi-sa.no


Liv Grindberg

Fagansvarlig kontor og økonomi

934 31 427

liv@obi-sa.no


Marit Helen Bjørum

Opplæringsrådgiver

907 74 897

marit@obi-sa.no


Torgeir Lund Rotabakk

Opplæringsrådgiver

922 27 053

torgeir@obi-sa.no

Vårt mål er å gi lærlingene en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere.