Arbeidsmiljøkurs for verneombud

Endringer i Arbeidsmiljøloven gjeldende f.o.m. 01.01.2024 sier at alle virksomheter:

- skal velge verneombud (VO) når det er 5 eller flere ansatte i virksomheten
- skal etablere arbeidsmiljøutvalg (AMU) når det er 30 eller flere ansatte i virksomheten