Med arbeid på veg menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, eller ved vei, inklusiv inspeksjon, kontroll, befaring