Det er kun arbeidstakere med spesialopplæring og som har helseovervåking, som kan utføre asbestsanering.

Alle som skal utføre asbestsanering skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.