Opplæringen skal gi en generell kompetanse om bruk av stillas som arbeidsplattform