Er du faglig leder, instruktør eller mentor i din lærebedrift?

Delta på denne samlingen for å få info og påfyll til rollen du har opp i mot lærlingene i din bedrift.