Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at arbeidstakere som skal jobbe med/i stillas får opplæring