Benytter du maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann?

Er du ikke sertifisert for slik arbeid så er dette et kurs for deg.