Personvernerklæring

Opplæringskontoret for byggfagene i Inn-Trøndelag SA, heretter kalt OBI, ivaretar og behandler personopplysningene dine og personvernet ditt på en sikker og riktig måte. I denne teksten forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og behandler personopplysningene.

Kontaktinformasjon

OBI, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for personopplysningene OBI håndterer.

Opplæringskontoret for byggfagene i Inn-Trøndelag SA
v/ Daglig leder Marthe Røli Korneliussen
Bomvegen 3
7725 Steinkjer
469 73 600
post@obi-sa.no

Informasjonskapsler

OBIs nettside bruker informasjonskapsler (cookies), dersom du har godtatt dette i nettleseren din. Dette er små tekstfiler som lagres av nettleseren på datamaskinen eller mobiltelefonen din.

Vi bruker Google Analytics for å samle statistikk om bruken av nettstedet, slik at vi får innsikt i hvordan vi kan gjøre kundereisen og brukeropplevelsene enda bedre. Vi får informasjon om hvilke sider og tjenester som blir brukt, hvor brukerne kommer fra, tid brukt på sidene og hvordan brukerne navigerer seg rundt på siden.

Trafikkinformasjonen lagres hos Google. IP-adresser blir lagret i anonymisert form og kan derfor ikke spores tilbake til deg som bruker. Denne informasjonskapselen varer i 30 dager, og ingen personlig identifiserende informasjon blir samlet inn eller sporet.

Formål

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. OBI behandler disse personopplysningene for å kunne oppfylle avtaleforpliktelser knyttet til lærlingeordningen.

OBI skal bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige, og kun ta vare på dem så lenge det er nødvendig. Hvilke personopplysninger vi må behandle avhenger av saken din. I enkelte tilfeller innebærer det særskilte personopplysninger, som opplysninger knyttet til din helse. Som regel er det bare snakk om personopplysninger som navn, adresse, kontaktinformasjon og opplysninger knyttet til læreforholdet.

Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven (lovdata.no), og alle opplysninger om deg er underlagt taushetsplikt.

Innsamling og utlevering av personopplysninger

I tillegg til de personopplysningene du oppgir til oss, henter OBI inn opplysninger om deg fra fylkeskommunen via VIGO Bedrift, som er den offisielle kommunikasjonsplattformen for opplæringskontor, lærebedrifter og fylkeskommunen.

Vi skal kun bruke personopplysningene til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har fått samtykke til å gjenbruke dem til andre formål. Noen opplysninger, som navn, kontaktinformasjon og utdanning, deles med medlemsbedriftene våre i forbindelse med søknadsprosesser og endring av læreplasser. Utlevering av opplysninger utover dette gjøres kun ved samtykke.

Lagring av personopplysninger

OBI vil bare oppbevare personopplysningene dine så lenge vi har et saklig behov for å gjøre det. Vi vil aldri ta vare personopplysningene lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Behandlingsansvarlig

OBI er ansvarlig for all behandling av personopplysninger i forbindelse med de tjenestene vi leverer.

Databehandler

OBI inngår databehandleravtaler med de eksterne IT-leverandørene som leverer tjenester og utfører oppgaver på vegne av OBI. Databehandleravtalene regulerer hvordan de behandler personopplysninger på vegne av OBI for å sikre at dine personopplysninger ikke brukes urettmessig eller havner i hendene på uvedkommende.

Dine rettigheter

Etter personopplysningsloven har du rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Du kan også kreve at opplysninger om deg, som er feil, blir rettet. Du kan også kreve å få alle opplysninger om deg slettet.

Ønsker du innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende en skriftlig henvendelse. Dersom du har spørsmål om, eller ønsker å klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med daglig leder. Du har også rett til å klage over behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.