Våre fag

Vi administrerer lærlingeordningen i 22 ulike fag. Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike fagene.

 • Anleggsgartner

  Hva gjør en anleggsgartner?
  Som anleggsgartner setter du farge på folks hverdag ved å bygg og vedlikeholde grøntarealer or rekrasjonsområder. Du har en arbeidsdag med varierte utfordringer. Den ene dagen må du kanskje håndtere store anleggsmaskiner, den neste planter du sommerblomster i et bed. Mesteparten av tiden er du ute i frisk luft. Kreativiteten din utfordres hele tiden, og du jobber mye selvstendig. Det beste med jobben er kanskje tanke på hvor mange det er som får nyte godt av det du gjør.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som anleggsgartner kan fu få jobb både i offentlig sektor og i private foretak.

  Personlige egenskaper
  I dette yrket er det viktig at du er samarbeidsvillig og nøyaktig. Du bør ha sans for estetikk, praktisk håndlag og like å arbeide ut.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Anleggsgartner

  Se læreplan

  Se video

 • Betong

  Hva gjør en betongfagarbeider?
  Betongfagarbeideren bygger forskjellig typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Forskaling (bygging av støpeformer), armering og støping av høyhus, broer og damanlegg gir utfordrende arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren. En kombinasjon av moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet gir konstruksjoner som tåler enorme krefter.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som betongfagarbeider kan du jobbe i entreprenørbedrifter og betongbedrifter.

  Personlig egenskaper
  Betongfaget krever selvstendige utøvere som er kreative, nytenkende og miljøbevisste. Du må også kunne samarbeide med andre. Du må kunne arbeide planmessig og nøyaktig og ha godt håndlag.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Betongfagarbeider

  Se læreplan

  Se video her

  Yrkes NM 2014

 • Byggdrifter

  Hva gjør en byggdrifter?
  En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygg for oppvekst, omsorg, næring og boliger. Sentrale arbeidsområder er:

  Foretar daglig ettersyn av bygg og uteanlegg og utføre enkle reperasjoner og vedlikehold.
  Drifter lys-, venilasjons-, varme- og kjøleanlegg og vann- og avløpsinnstallasjoner.
  Betjener avfallsystemer, alarmsystemer og anlegg for brannvarsling og nødstrømforsyning.
  Bruker programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentrale driftskontroll (FDV- og SD-programmer).
  Gir primærhjelp ved heisstans.
  Drifter basseng- og fonteneanlegg og foreta legionellakontrall.
  Gir råd om valg av tekniske installasjoner og anlegg.

  Hvor kan jeg jobbe:
  Som byggdrifter kan du jobbe i barnehager, skoler, sykehjem, sykehus, kontor- og industribygninger og boligbygg. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket.

  Personlige egenskaper
  En byggdrifter må kunne arbeide planmessig og effektivt. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger og skal kunne revidere ekstern kompetanse ved behov. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse byggdrifter

  Se læreplan

  Se video her

 • Brannforebygger (særløp)

  Hva gjør en brannforebygger?
  Brannforebyggeren feier skorsteiner, røykkanaler og ildsteder, og renser ventilasjonsanlegg. I tillegg skal brannforebyggeren føre tilsyn med forskjellige fyringsanlegg, samt gi råd og informasjon om fyringsteknikk og forebyggende brannvern. Kunnskaper om varme- og ventilasjonsteknikk gjør brannforebyggeren til en ressurs når det gjelder inneklima, brannsikkerhet og forskjellige energiformer.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som brannforebygger kan du først og fremst få jobb i kommunale etater, men det finnes også noen brannforebyggere som driver privat virksomhet.

  Personlige egenskaper
  Som feier må du kunne kommunisere med kunder og kollegaer og arbeide planmessig. Du bør ha godt håndlag.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Brannforebygger

  Se læreplan

  Se video her

 • Glass

  Hva gjør en glassfagarbeider?
  Glassfagarbeideren jobber med all bearbeiding av bygningsglass, innramming av glass i dører, vinduer, tak og fasade, og sammenbygginga av konstruksjoner i plast, aluminium og stål. Glassfagarbeideren bidrar til et godt inneklima gjennom riktig bruk av glass.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som glassfagarbeider kan du få jobb i mange ulike typer bedrifter innen håndverk og industri som tradisjonelle glassmesterbedrifter, rammeverksteder, isoleringsglassprodusenter, produsenter av sikkerhetsglass og frontruter, produsenter av vindus- og fasadepartier av metall eller kunststoff og spesialbedrifter for montering av ruter i transportmidler.

  Personlige egenskaper
  Glassfagarbeideren arbeider i en selvstendig arbeidssituasjon som krever gode fagkunnskaper og ferdigheter. Du skal kunne kommuniserer med kunder og kolleger og arbeide plansmessig. Du bør ha godt håndlag og kunne arbeid med forsiktghet og nøyaktighet.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Glassfagarbeider

  Se læreplan

 • Industrimaler

  Hva gjør en industrimaler
  Industrimalern jobber med å forbehandle stålkontruksjoner og metaller. Arbeidet omfatter korrosjonsvern (vern mot rust) på stål, metall og betong innenfor petroleumsindustri, bygg og anlegg, skipsverft, mekanisk industri og kraftverk. Industrimalerens arbeid bidrar til å sikre levetiden for landets viktigste industrianlegg.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som industrimaler kan du få jobb i mekanisk industri, verksted-, skipsverft- og oljeindustrien, til lands og til vanns.

  Personlige egenskaper
  Du må kunne arbeide planmessig, systematisk og nøyaktig, ha gode fagkunnskaper og basiskunnskaper om hvilke miljøbelastninger arbeidsplassen utsettes for, blant annet ergonomi og bruk av helsefarlige stoffer. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Industrimaler

  Se læreplan

  Se video her

 • Industrisnekker

  Hva gjør en industrisnekker?
  Industrisnekkere produserer møbler, innredninger og andre industrielle trevarer. Som industrisnekker er du med på hele prosessen, fra råvare til ferdigstilling av produkt.

  En industrisnekker jobber med maskiner og serieproduksjon i industrien, i motsetning til en møbelsnekker, som i større grad vil jobbe manuelt og bruke håndverktøy som sag, høvel, stemjern osv. Som industrisnekker lager du ofte en serie på flere hundre eller flere tusen like produkter.

  Hvor kan jeg jobbe?
  En industrisnekker arbeider i møbel- og innredningsindustrien, som eksempelvis snekker, tømrer, butikkmedarbeider eller selvstendig næringsdrivende.

  Personlige egenskaper
  Du bør ha et godt håndlag, samt være effektiv og nøyaktig. Du bør ha interesse for digitale verktøy. I tillegg bør du være løsningsorientert, kreativ og ha praktisk sans.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Industrisnekker

  Se læreplan

 • Service- og administrasjonsmedarbeider

  Hva gjør en service- og administrasjonsmedarbeider?
  Yrke innebærer arbeidsoppgaver innen sentralbord, service og kundebehandlig, arkivering, databehandling, møteorganisering, reiseorganisering, innkjøp, budsjett, regnskap og lønnsarbeid.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

  Personlige egenskaper
  En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstillingsevne både i norsk og fremmedspråk, og du må være imøtekommene og kunne yte god service overfor kunder. Du må ha omstillingsevne og kunne arbeid både selvstendig og i samarbeid med andre.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Kontor- og administrasjonsarbeider

  Se læreplan

  Se video

 • Limtreproduksjon

  Hva gjør en limtrearbeider?
  Limtrearbeideren arbeider med produksjon av limtre. Dette er en sammensatt prosess som for det meste foregår maskinelt. Materialene skjøtes, høvles, limes, presses og herdes. Tilslutt bearbeides produktene til ferdige konstruksjoner, deler og plater. Limtreproduktene gir mange nye bruksområder for tre i anlegg som bruer, master og bygninger.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som limtrearbeider kan du få jobb i limtreindustrien.

  Personlige egenskaper
  Limtrearbeideren arbeider oftest i større produksjonsanlegg, hvor det er nødvendig å samarbeide med flere yrkesgrupper. Du må også kunne arbeide planmessig på selvstendig grunnlag og ha gode fagkunnskaper. Limtrarbeideren skal kunne bruke og vedlikehold både håndverk og maskinvertøy, og du bør ha godt håndlag og være nøyaktig.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Limtrearbeider

  Se læreplan

  Se video

 • Logistikk

  Hva gjør en logistikkoperatør?
  Sentrale arbeidsområder er: Service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk.

  Ordrebehandling, lagerhold og emballering. Klargjøring for forsendelser. Sikring av gods. Vektberegning og vektfordeling ved transport. Effektiv og sikker forflytting av gods og varer som krever spesiell behandling. Bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling. Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr.

  Hvor kan jeg jobbe?
  En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet som trelastutsalg.

  Personlige egenskaper
  En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne yte service ovenfor kunder.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Logistikkoperatør

  Se læreplan

  Se video

 • Maler

  Hva gjør en maler?
  Maleren jobber med beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og rehabilitering av innvendige og utvendige flater på og i bygninger og konstruksjoner. Arbeidet krever fargesans, kreativitet, nøyaktighet og kunnskaper om hvordan man behanlder forskjellige materialer. Malerens arbeid er viktig for det visuelle uttrykket til bygg og konstruksjoner.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Arbeidsplasser finnes i små og mellomstore malerbedrifter. En del bedrifter legge hovedvekten på mer spesialiserte deler av faget, som for eksempel dekorasjonsarbeider og gulvarbeider.

  Personlige egenskaper
  Maleren skal kunne arbeide selvstendig, rasjonelt og planmessig. Du må ha gode fagkunnskaper og kunne sarmarbeide med kunder, leverandører og kolleger. Du må kunne utvise orden, ryddighet og nøyaktighet.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Maler

  Se læreplan

  Se video

 • Murer og flislegger

  Hva gjør en murer og flislegger?
  Mureren bygger nytt og rehabiliterer gammelt murverk, i ulike materialer og løsninger. Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og svømmebassenger inngår også i faget. Murerfaget har lange tradisjoner som mureren viderefører og videreutvikler.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som murer kan du jobbe i murerbedrifter og hos entreprenørbedrifter.

  Personlige egenskaper
  I murerfaget er mange moderne hjelpemidler tatt i bruk, men tradisjonelle håndverksmessige metoder dominerer forsatt faget. Du må ha godt håndlag, praktisk sans, være nøyaktig og ha god fysikk. Mureren skal kunne kommunisere med kunder og kolleger, og kunne arbeide planmessig.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Murer og flislegger

  Se læreplan
  Se video
  Se video

 • Møbelsnekker

  Hva gjør en møbelsnekker?
  Møbelsnekkeren arbeider med produksjon av møbler, trevarer og innredninger av tre og trebaserte materialer, fra tegning til ferdig produkt. Dette innebærer bl. annet å planlegge produksjon, kalkulere omkostninger, velge riktig materiale – bearbeide dem og sette dem sammen, utføre finarbeider og arbeider med plastlaminater og andre pålimbare overflatebelegg. Designe, tegne og konstruere for hånd og ved hjelp av dataverktøy.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Møbelsnekkeren arbeider i snekkerverksteder, og i offentlige institusjoner og virksomheter som teatre, sykehus og museer, samt i film- og fjernsynsproduksjon og på skipsverft. Kan også jobbe i industrien, som spesialist med hovedvekt på produktutvikling og framstilling av prototyper.

  Personlige egenskaper
  Du må være kreativ, ha praktisk håndlag og estetisk sans.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Møbelsnekker

  Se læreplan

  Se video

 • Orgelbygger

  Hva gjør en orgelbygger?
  En orgelbygger bygger, vedlikeholder og reparerer pipeorgler av ulike konstruksjoner. Herunder ligger arbeid med orgelhus, vindlader, labial- og lingualpiper, intonasjon og stemming, historiske systemer som mekaniske, pneumatiske og elektriske overføringssystemer.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Orgelbyggeren arbeider ved orgelbyggeri som i hovedsak lager nye orgler.

  Personlige egenskaper
  Du må være kreativ, ha formsans, ha godt håndlag og være nøyaktig.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Orgelbygger

  Se læreplan

 • Rørlegger

  Hva gjør en rørlegger?
  Rørleggeren planlegge, monterer og reparerer rør og utstyr til kjøkken og bad, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg. Rørleggeren legger til rette for at vi skal bruke energi fornuftig og ta vare på miljøet. Vi er avhengig av vann og varme. Dette sørger rørleggeren for at vi har tilgang til.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som rørlegger kan du få jobb i små eller store rørleggerbedrifter som utfører arbeid for boligbygg, institusjonsbygg, forretningsbygg, på bygge- og anleggsplasser samt på skips-, industri- og offshoreanlegg.

  Personlige egenskaper
  Yrket setter krav til teknisk innsikt, godt håndlag og nøyaktighet. Du bør også ha prakstisk sans og være serviceinnstilt.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Rørlegger
  Formelle krav: Det er innført sertifikater for særs viktige arbeidsoperasjoner. Varmearbeider, våtromsnormen.

  Se læreplan
  Se video

 • Salg

  Hva gjør en salgsmedarbeider?
  Yrke innebærer salgsarbeid og markedsføring, innkjøp av varer og bruk av teknologiske hjelpemidler. Du skal kunne bruke ulike salgsmetoder som telefonsalg, direktesalg, mersalg. Du må ha inngående kunnskap om bedriftens produkter for å kunne gi kundene gode råd og veiledning.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Arbeidsplassen til en salgsmerarbeider vil kunne være i en rekke private og offentlige virksomheter som bl.annet byggevarer, malerforretninger m.m.

  Personlige egenskaper
  En salgsmedarbeider må være kunde- og serviceorientert, blid og høflig, kunne ta initativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, men også i samarbeid med andre. God kommunikasjonsevne og sosiale ferdigheter er avgjørende kvalitetsfaktorer. Du bør ha økonomisk sans, gode språkkunnskaper og være ryddig.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Salgsmedarbeider

  Se læreplan

  Se video

 • Tak og membrantekker

  Hva gjør en tak og membrantekker?
  Taktekkeren jobber med tekking (legging tak), legger membran, foretar service og reparerer tak på og ialle tuper bygg. Arbeidet gjøres med mange forskjellige materialer som plast, asfalt, takstein, skfiter, plater og torv. Taktekkeren sørger for at bygninger og tunnelrom får tak som beskytter mot brann, fuktighet og varmetap.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som taktekker kan du få jobb i privat byggevirksomhet eller i entreprenørbedrifter.

  Personlige egenskaper
  Taktekkeren må selvstendig kunne vurdere, planlegge og utføre sitt arbeid, arbeide nøyaktig og ha gode materialkunnskaper, Det er også viktig å ha gode evner til å samarbeide med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Tak og membrantekker

  Se læreplan

  Se video her

 • Trelast

  Hva gjør en fagoperatør i trelast?
  Fagoperatøren i trelastfag produserer alle typer trelast. Trelastproduktene lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved hjelp av datateknologi. Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktig for fagoperatørens arbeid.

  Hvor kan jeg jobbe?
  En fagarbeider innen trelastfaget har sin arbeidsplass i sagbruk, høvlerier og industriberifter som produserer trematerialer til byggninger, anlegg, snekkerfabrikker m.m.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Fagoperatør i trelastfaget

  Se læreplan

  Se mer info

 • Trevaresnekker

  Hva gjør en trevaresnekker?
  Trevaresnekkeren produserer vinduer, dører, trapper og innredninger av tre, ofre i kombinasjon med andre materialer. Trevaresnekkeren benytter ofte maskiner og datateknologi, men viderefører også et håndverksfag med lange tradisjoner.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Trevaresnekkeren har sin arbeidsplass i bedrifter som produserer vinduer, dører, trapper og/eller innredninger av tre. Arbeidet foregår for det meste på et fast produksjonssted, men trevaresnekkeren utfører også monteringsarbeid ute på byggeplass.

  Fakta
  Yreksbetegnelse: Trevaresnekker

  Se læreplan

  Se video

 • Tømrer

  Hva gjør en tømrer?
  Tømreren har kunnskap og og bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg. Tømreren bygger bindingsverk og vegger («skjelettet» i et bygg), bygger gulv og tak, monterer panel og plater både innvendig og utvendig, og setter inn dører og vinduer med listverk. Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som tømrer kan du jobbe i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer.

  Personlige egenskaper
  Tømrerfaget krever selvstendige utøvere som er nøyaktige, kreative, nytenkende og miljøbeviste. Du må også kunne samarbeide med andre, ha gode materialkunnskaper, god kommunikasjonsevne, praktisk sans og godt håndlag.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Tømrer

  Se læreplan

  Se video

 • Ventilasjon- og blikkenslager

  Hva gjør en blikkenslager?
  Blikkenslageren produserer, monterer, moderniserer, rehabiliterer, reparerer og foretar service på ventilasjonsanlegg, fasader og tak. Blikkenslageren arbeider med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike materialer, og sørger for at bygg er tette og har godt inneklima med fornuftig energibruk.

  Hvor kan jeg jobbe?
  Som blikkenslager kan du få jobb i små eller mellomstore bedrifter som utfører arbeid på offentlige og private bygg, anlegg og boliger. Arbeidet kan foregå på verksteder og byggeplasser.

  Personlige egenskaper
  Blikkenslageren må ha kunnskap om byggtekniske konstruksjoner og gode fagkunnskaper. Du må kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også i samarbeid med andre. Ofte er blikkenslageren i direkte kontakt med kunder. Det innebærer at kunnskaper og ferdigheter innen kundebehandling, økonomisk forståelse og salg er viktig. Du bør har godt håndlag og estetisk sans.

  Fakta
  Yrkesbetegnelse: Blikkenslager

  Se læreplan

  Se video her

I fag som maler, murer, taktekker og ventilasjon- og blikk er det behov for rekruttering. Noe for deg?